Valdyba

 

 

 

2017 M. IŠRINKTA  ASOCIACIJOS "DRUSKININKŲ KLUBAS" VALDYBA  

 

Albertas Katilovskis - Prezidentas

Vilma Žibūdienė - Iždininkė

Violeta Kaubrienė

Vidas Stašinskas

Modestas Vitkauskas 

Evaldas Matulevičius

 

 

 

 

 

 

2012 - 2017m.  ASOCIacijos "druskininkų klubas" valdyba  

 

Vilma Žibūdienė - prezidentė

Ričardas Malinauskas

Violeta Kaubrienė

Vidas Stašinskas

Albertas Katilovskis

Artūras Skausmenis